You are here: 2012

Loxo.vn

Tiếng Việt (Vietnamese)English (United Kingdom)简体中文
JA slide show

Dao Động Lò Xo

Khái Niệm

Dao động co giản của Lò xo là một Chuyển Động qua lại hay lên xuống của Lò Xo quanh vi trí ban đầu .

Phân Tích

 

Khi kéo Lò Xo Giản ra và thả cho Lò Xo Co lại , Chuyển động Giản Ra Co Lại của Lò Xo tạo ra một Dao Động

  1. Từ vị trí ban đầu Lò Xo di chuyển hướng lên cho đến điểm cao nhứt
  2. Từ điểm cao nhứt di chuyển hướng xuống cho đến vị trí ban đầu
  3. Từ vị trí ban đầu di chuyển hướng xuống cho đến vị trí cao nhứt
  4. Từ điểm cao nhứt di chuyển hướng lên cho đến vị trí ban đầu

Quá trình này cứ lặp đi lặp lại trong một Chu Kỳ Thời Gian cho đến khi lò xo trở lại vị trí ban đầu khi Lò xo không còn dao động

 Dao Động

Nếu Lực làm cho Lò Xo Giản Ra F = ma và Lực làm cho Lò xo co lại F = -kx . Khi Tổng Lực tác động trên Lò Xo bằng không , Lò Xo sẻ không còn Dao Động

m a = -k X

Gia Tốc của Dao Động Lò Xo

a = - X frac{k}{m}

Vì a = frac{V}{t} cho nên Thời gian dao động của Lò Xo

t = frac{m}{k} frac{V}{X}

Chu Kỳ Thời Gian của Dao Động

frac{1}{f} = frac{k}{m} frac{X}{V}

Vì vậy mọi Chuyển Động lập đi lập lại quanh vị trí ban đầu trong một Chu Kỳ Thời Gian được gọi là Chuyển Động Tuần Hoàn hay Dao Động

 Chuyển Động

Lực tác động trên lò xo làm cho lò xo di chuyển

F = m a = m frac{dv}{dt} = m frac{d^2 x}{dt^2}

Lực làm cho lò xo trở về trạng thái cân bằng

F = - kx
 - k x = m frac{d^2 x}{dt^2}. ,
frac{d^2 x}{dt^2} + frac{k}{m} x = 0, ,

Nghiệm của phương trình trên

 x(t) = A sin left( t sqrt{frac{k}{m}} right) + B cos left(t sqrt{frac{k}{m}} right). ,
 

Hỗ trợ trực tuyến

TP Hồ Chí Minh Hà Nội
(A.Nghĩa) : 0908203777
Zalo 0908203777
Lò xo ab
Lò xo ab
Lò xo tổng hợp 2
Lò xo tổng hợp 2
Lò xo nén 5
Lò xo nén 5
Lò xo 18
Lò xo 18
lò xo dẹp 3
lò xo dẹp 3