You are here: 2012

Loxo.vn

Tiếng Việt (Vietnamese)English (United Kingdom)简体中文
JA slide show

Chuyển động Lò xo

Chuyển động Đàn Hồi

Khi kéo lò xo giản ra cần phải có một lực F tác động trên lò xo . Lò xo sẻ giản ra một đường dài x với lò xo có Độ Đành Hồi k . Vậy Lực tác động

F = k x

Lực làm cho Lò xo tro về vị trí ban đầu phải bằng với Lực làm lò xo giản một đường dài x nhưng ngược chiều . Vậy, Lực Dàn Hồi của Lò Xo

Fd = - k x

 

Dao Động

Khi kéo lò xo giản ra cần phải có một lực tác động

F = m a

Lò Xo sẻ co lại bằng một lực

F_s = - k x

Lò xo trở lại vị trí ban đầu khi hai lực co giản bằng nhau

m a = - k x

Đường dài Co Giản của Lò Xo

x = - frac{m a}{k}

Thời gian Co Giản của Lò Xo

t  = - frac{m a}{k v}

Từ x = v t

v t = - frac{m a}{k}
v  = - frac{m a}{k t} 

www.loxo.vn
 

Hỗ trợ trực tuyến

TP Hồ Chí Minh Hà Nội
(A.Nghĩa) : 0908203777
Zalo 0908203777
Lò xo xoắn 1
Lò xo xoắn 1
Lò xo tổng hợp 1
Lò xo tổng hợp 1
Lò xo xoắn 4
Lò xo xoắn 4
Máy Trui 2
Máy Trui 2
Máy lò xo 6
Máy lò xo 6